ברכת המזון שיר בשבת, ביום טוב ובימות חול מיוחדים מקדימים לברכת המזון מזמור זה: המעלות. בשוב יהוה את שיבת ציון היינו תהלים קכו כחלמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה: הגדיל יהוה לעשות עמנו, היינו שמחים: שובה יהוה את שביתנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה ברנה יקצרו: הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע, בא יבא ברנה נשא אלמתיו:  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי