ליל שבת ברכת הבנים לאחר ששבים מבית הכנסת נוהגים שהאב, או שני ההורים, מברכים את ילדיהם [ומקובל שהם מניחים את ידיהם על ראש המתברך]: לבן: ישימך אלבת:להים  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי