ערב שבת עירוב תבשילין כאשר חל חג ביום שישי [או כאשר ראש השנה חל בימים חמישי ושישי], ומתכוונים להכין בו אוכל שייאכל ביום השבת, לוקחים לפני כניסת החג כיכר לחם [או חלה או מצה] יחד עם מאכל כלשהו [כגון ביצה מבושלת, פרוסת דג או בשר], מניחים אותם יחדיו ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות ערוב. וממשיכים ואומרים בארמית או בעברית: בארמית: בדן ערובא יהא שרא לנא למיפא  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי