יום ירושלים ביום כ"ח באייר תשכ"ז [7691], ביום הרביעי של מלחמת ששת הימים, כבשו כוחות צה"ל את מזרח ירושלים ואת הר הבית והביאו לאיחודה של העיר, אשר היתה חצויה בין מדינת ישראל לממלכת ירדן מאז מלחמת השחרור. יום זה נחוג מאז לציון האירוע. אירועים רבים נערכים לציון היום ברחבי ירושלים, כולל טכסי אזכרה לנופלים [ובמסגרתם נאמר הקדיש [לעיל, עמ' 102]. בבתי הכנסת מוסיפים מזמורי הודיה שונים ואומרים את ההלל ותפילה לשלום המדינה. בבית נוהגים להניף את דגל המדינה ולקיים סעודות חגיגיות. תפילות השנה וברכותיה חודש סיון  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי