יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל יום ד' באייר, ערב יום העצמאות, נקבע בשנת תש"ט על-ידי ממשלת ישראל כיום הזיכרון לנופלים במערכה לתקומת עם ישראל בארצו ובמדינתו, מאז מלחמת העולם השנייה ואילך. בשנים האחרונות מציינים ביום זה גם את זכרם של חללי פעולות האיבה והטרור, בארץ ומחוצה לה. בהצמדת יום הזיכרון ליום העצמאות מודגש הקשר שבין מעשיהם של הנופלים לבין תקומת המדינה. ביום זה מורדים הדגלים לחצי התורן, מושמעת צפירת-דומייה בת שתי דקות ובאתרים שונים נערכים טכסי אזכרה והתייחדות. במרכז האזכרות הציבוריות נאמר "יזכור" מיוחד: יזכר אלהים את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חילי צבא הגנה לישראל ושאר כחות הבטחון, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. יזכר ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדשת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה ואשר נפלו על משמרתם בעת מלוי תפקידם. יהיו גבורי מלחמות ישראל עטורי הנצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. אומרים קדיש [ראה עמ' 102] ונוהגים להוסיף גם תפילת "אל מלא רחמים" מיוחדת ליום זה: אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא...  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי