תענית אסתר ביום י"ג באדר צמים מעלות השחר, זכר לבקשת אסתר לפני הליכתה אל אחשוורוש: "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים" [מגילת אסתר ד, טז]. בבית הכנסת נאמרות סליחות, נקראות פרשיות מיוחדות בתורה וחלים שינויים אחדים בתפילה. אם חל פורים ביום ראשון, מקדימים את תענית אסתר ליום חמישי, י"א באדר. תפילות השנה וברכותיה  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי