הושענא רבה היום השביעי של חג הסוכות - הוא היום השישי של חול המועד - קרוי "הושענא רבה", משום שביום זה מרבים באמירת הושענות [שהם פיוטים מיוחדים לסוכות שהמלה "הושענא" חוזרת בהם פעמים רבות]. יום "הושענא רבה" נחשב גם כיום גמר דינן של הבריות, שהחל בראש השנה ונמשך ביום כיפור, ונוהגים ללמוד בו תורה במשך כל הלילה על פי סדר מיוחד הקרוי "תיקון ליל הושענא רבה". בסדר זה מצויים קטעים מן התורה, המשנה וספר הזוהר, ויש המקדישים את הלילה - או חלקו - לשיעורים בתחומים שונים של הספרות המסורתית. היציאה מן הסוכה ביום הושענא רבה, לפנות ערב, מעט לפני כניסת "שמיני עצרת", נוהגים לטעום משהו בסוכה, ולפני שיוצאים ממנה אומרים:  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי