צום גדליה בג' בתשרי, היום לאחר ראש השנה, חל צום גדליה. גדליה בן אחיקם התמנה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל, מייד לאחר חורבן בית ראשון, למושל ביהודה על שארית הפליטה. קבוצה של קנאים קיצוניים בראשותו של ישמעאל בן נתניה ראו בגדליה בוגד ומשתף פעולה והרגוהו [מלכים-ב כה, כב-כו]. עקב כך התפזרו יושבי הארץ לכל עבר ואבדה התקווה לשיקום מהיר של ירושלים ושל יהודה כישות מדינית. הצום בא לציין את הכאב על מעשה רצח-אח ועל החורבן. צום גדליה מתבטא בבית הכנסת באמירת סליחות, בקריאה מיוחדת בתורה ובשינויים קלים בתפילה. בבית הריהו יום של צום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי