תפילות השנה וברכותיה: מראשיתה ועד סופה תפילות השנה וברכותיה הלוח היהודי זורם במחזורים גדלים והולכים, מחזורים שאינם פוסקים: כל שבעה ימים מצטרפים לשבוע, כל עשרים ותשעה או שלושים ימים מצטרפים לחודש, ותריסר [או שלושה-עשר] חודשים יוצרים את השנה. לאחר כל שש שנים באה שנת שמיטה ושבע שנות שמיטה מצטרפות ליובל, וחוזר חלילה. השנה היהודית, מא' בתשרי ועד כ"ט באלול, כוללת ימי חול רבים, אבל הם נקטעים במקצב קבוע על ידי שבתות וראשי חודשים, חגים ומועדים, ימי זכרון וימות צום. לכולם ביטוי לא רק בתפילת הציבור ובבית הכנסת אלא גם בחיי הבית ובמסגרת המשפחה. להלן נעסוק רק בפן אחרון זה של השנה היהודית, מראשיתה ועד סופה. ליום השבת יוקדש החלק הבא של הסידור. תפילות השנה וברכותיה  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי