נישואין "ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ... על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" [בראשית ב יח, כד]. "כל שאין לו אישה שרוי בלא טובה, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה ... בלא שלום ... בלא חיים... אף אינו אדם שלם" [בראשית רבה יז, ב]. ההתקשרות בין איש ואשה כדי ליצור במשותף את התא המשפחתי היא מנקודות הציון החשובות ביותר בחייו של אדם, והטכסים המלווים אותה הם נשגבים ורבי ערך. שיאם בטכס החופה הנערך ברוב עם, אך הוא מלווה בטכסים נוספים, לפניו ולאחריו. סביב טכסים אלו התפתחו מנהגים רבים מאוד בעדות ישראל השונות, ורק חלקם הקטן — בעיקר אלה שהם חובה או מנהג נפוץ — יובאו להלן, ואין לראות בהם אלא את הבסיס שעליו ניתן להוסיף ושאותו ניתן לגוון. אירוסין  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי