בת מצוה "בת שתים עשרה למצוות" [בעקבות משנה אבות ה, כה]. החובה לקיים את מצוות התורה חלה על הנער והנערה מיום הגיעם לגיל שנקבע במסורת כנקודת המעבר הרשמית מילדות לבגרות. יום ההולדת השנים-עשר נקבע כתאריך שממנו ואילך נחשבת הילדה כמבוגרת ונכנסת בעול המצוות. קביעת גיל זה יסודה בתקופת חז"ל, ואין לה איזכור במקרא. כיום יש נוהגים לציין יום זה בדרך חגיגית על ידי קיום סעודת מצוה שבמסגרתה אף נושאת הנערה דרשה על עניין המאורע. יש הנוהגים שאבי הבת עולה לתורה בשבת הראשונה שלאחר מכן ואף מברך את בתו ברבים [ראה כרך השבת, עמ' 224].  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי