לידה "תנו רבנן: שלושה שותפין הן באדם — הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו" [תלמוד בבלי, קידושין ל ע"ב]. כניסת ילדים חדשים לעולם מלווה באושר ובתקוה. היהדות תופסת את הרך הנולד כיצירה משותפת של הוריו ושל הקב"ה, וכבר מראשית חייהם מוקפים התינוקות בברכות ובטכסים המשקפים תפיסה זו וקובעים את מקומם במסגרת העם היהודי. חודש הימים הראשון לחיי הילד גדוש ומלא באירועים ובטכסים המציינים את לידתו ואת הצטרפותו אל עם ישראל, החל בברכות על בשורת הלידה, המשך בטכס ברית המילה לבן וזבד הבת, וכלה בפדיון הבן. ברכות על הלידה כשאב מתבשר לראשונה על לידת בנו, הוא מברך:  אל הספר
ידיעות אחרונות

קרן אבי חי