מפתח שמות ועניינים אוסטרליה 135 אוסטרקון 36 אופנהיים , דניאל מוריץ 14 ו 122, אוקראינה 175,14811461131,115 אושויץ 168,167,166 אחד במאי 57 ו אבאס הגדול 82 אחד העם 150 אבי יונה , מיכאל 195 אחז ( המלך ) 34 אבן אביתור , יוסף 95 אחיאסף ( הוצאת ספרים ) 50 ו אבן גבירול , שלמה 95 אבן סהולה , יצחק 95 אטינגר , ו ? מלאל 1601137,125 איגרת תימן 197,107,106,105 אבן עזרא , אברהם 99198 אידומיאה 192,57,52,46,45,44 אבן עזרא , משה 9795 אבן תיבון 106 איטליה 1127,115,100,94,80,79 אברבנאל , דון יצחק 198,196,143181,80 אברהם ( אבנו ) 1101,51,50,48,15 איטלקית 199,182,15282 אייבשיץ , יה נתן 23 ו אברמוביץ , שלום יעקב - - רע מנדלי אילת 25,20 מוכר ספרים ( ה ) אימפריה הפרסית - - ר': פרס אגג 169,165 - ור' גם : המן האגג * אינקוויזיציה 196 אגדה 198,79,67159158151 ( ה ) אגרון ( מילון ) 109 איסלם ,20,1091107,105,104,102,101,92,91,90111,76,74 אדום 199,196,161184,183196152127111,10 - ור' גם : מוסלמים אדום ( עם וארץ ) ,10,8 וו ,28,26,25,24,23,22,20,19,15114, איקהאוט ואן דר 132 א רופה 202,201185,200,197,1661160,159,157180,16...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית