פתיחה : שאלה נכבדה בחודש ניסן בשנת תרל"ט ( 1879 ) נדפס בירחון השחר מאמר ארוך שכותרתו - שאלה נכבדה . * את המאמר כתב מי שהיה באותם ימים בחור צעיר ואלמוני ושמו אליעזר פרלמן אליאנוב . לרגל פרסום המאמר החליט לתת לעצמו שם עברי , ובחר בשם בן יהודה . * * ובשמו זה הוא ידוע עד היום : אליעזר בן יהודה , בלשן וסופר ציוני , שהיה בין מחדשי הדיבור העברי בארץ לפני 120 שנה בערך . השאלה הנכבדה - השאלה הלוהטת - שהציג בן יהודה במאמרו היתה שאלת התחייה הלאומית של העם היהודי . וכך כתב בן יהודה בשנת 1879 : ... אך אם באמת [ יש ] הצדקה לכל עם ולאום להגן על לאומיותו ... מדוע ייגרע חלקנו מחלק כל העמים ? ... ולנו העברים - אף כי מפוזרים הננו בכל קצווי ארץ ,1. - האם לא יאחדנו ( = יאחד אותנו ) רגש אחד ... להיות כולנו ערבים ( = אחראים ) זה לזה ? .,. האם לא אמונה אתת לנוו וקורות עמנו מהעבר ( = ההיסטוריה של עמנו ) האם לא יקרים ... לכולנו יחד ? האם לא נתגאה כולנו באנשי הרוח אשר יצאו מקרבנו לכבוד ולתפארת ? ... ומדוע לא נעשה גם אנו דבר להגן על לאומיותנו ... ? ארץ ישראל תהיה המרכז לעם כולו , וגם אלה אשר יהיו בחו"ל ידעו כי עמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית