על יעקב ועשיו בכתבי החסידות תנועת החסידות פנתה אל הפרט , אל היחיד , והעמידה במרכז את האדם . החסידות הדגישה את השמחה ואת ההתלהבות הדתית , אך עסקה גם בקשיי החיים ובמצוקותיו של הפרט . בין השאר עסקה החסידות במאבק התמידי המתרחש בנפשו של כל אדם - המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע . בכתבי החסידות מן המאות 18 - 19 אנו מוצאים גם פרשנות לסיפורי התורה , ובתוכם - פרשנות לסיפור יעקב ועשיו . פרשנות זו כוללת פירושים שהם המשך לפרשנויות של דורות קודמים . אך יש בה גם פירושים שונים וחדשניים בהתאם לרעיונות החסידות ולרוח התקופה . הנה דוגמה אחת מתוך פירושו של רבי אלימלך מליז'נסק * לפגישת יעקב ועשיו : " כה תאמרון לאדני לעשו " ( בראשית פרק לב פס' ה ) הנה התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בגלות המרה הזאת , ( כ ) אשר אנחנו נתונים תחת יד האומות ... ובעוד שאנחנו בגלות המרה אנו מוכרחים להיות נכנעים לפניהם ( = לפני העמים השליטים ) ולקוראם ( = לקרוא להם ) אדונים .,. נועם אלימלך , דף טז עמ' א שסמן בקטע את המלים : אדני אדונים , והשווה למלים שסימנת בעמ' .15 מה מסביר פירוש זה של רבי אלימלך מליז' נסק ? את היחסים בין יעקב לע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית