חידת הקשר מה הקשר בין הסיפור על יעקב ועשיו מתקופת המקרא - ובין ימי הביניים ? והרי בין שתי התקופות היה מרחק עצום , מרחק של כאלפיים שנה ! הרמז לקשר ולפתרון החידה קשור ליחסים שבין יהודים לנוצרים בימי הביניים . היהודים בימי הביניים השתמשו בסיפור יעקב ועשיו כדי להסביר את היחסים שלהם עם הנוצרים בזמן ובמקום שבו חיו . לשם כך חיפשו את הקשר בין עשיו שבמקרא ובין הנוצרים של תקופתם ; קשר שלא נמצא במקרא עצמו , כמובן . * בעמי 79 - 80 מובאים שני מקורות מימי הביניים המדברים על הקשר בין עשיו ובין איטליה ( = הרומאים ) והנוצרים . קרא אחד מהם לפחות . ם המקור הראשון הוא קטע מתוך ספר הישר . מחברו של הספר , שחי כנראה באיטליה , מחפש וגם מוצא את השורשים של איטליה הנוצרית ב ... נכדו של עשיו , צפו , הנזכר בספר בראשית פרק לו פסי ט - יט . וכך כתוב בספר הישר : ויצא צפו מלכם בראשם , וילחמו את בני תובל ואת האיים ויכבשום . ויה ' בשובם מהמלחמה ויחדשו לו ( = לצפו ) את מלכותו , ויבנו לו היכל גדול מאוד לבית מלכותו ולמושבו , ויעשו לו כיסא גדול . וימלוך צפו על כל ארץ כיתינ ועל כל ארץ איטלייא חמישים שנה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית