על יעקב ועשיו בספרי התקופה ספר היובלים ספר היובלים נכתב בתקופת בית שני , בימי החשמונאים . הספר מתאר ומפרש את האירועים שקרו לעם ישראל מבריאת העולם ועד יציאת מצרים . האירועים שבספר מחולקים למחזורים של 50 שנה ; השנה החמישים נקראת שנת היובל , ומכאן שם הספר : ספר היובלים . ספר היובלים מציג ומפרש את סיפורי התורה על - פי תפיסתו : האבות של עם ישראל מתוארים כצדיקים גמורים , ועמים אחרים - מתוארים כרשעים . כדי להגיע לתיאור הזה משמיט ספר היובלים פרטים שונים המסופרים במקרא , ומוסיף פרטים שאינם קיימים . חוקרים רבים סבורים שספר היובלים משקף את המצב בארץ בימי החשמונאים : המאבק בין החשמונאים לעמים השכנים בא לידי ביטוי בספר היובלים , לדוגמה : הספר מתאר מלחמות של יעקב באויבים שונים . מלחמות אלה אינן נזכרות בתנ"ך , והן מתאימות למלחמות של החשמונאים באותה תקופה . בפרק יט בספר היובלים יש תיאור של הולדת הבנים התאומים , עשיו ויעקב . התיאור מבוסס אמנם על הכתוב בספר בראשית , אבל ... מחבר ספר היובלים שינה ( החסיר והוסיף ) פרטים רבים בסיפור . למה ? שאלה טובה . אלא שכדי לענות עליה , יש צורך בחקירה ובהשוואה . קרא את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית