תוכן מבזק עדכון 42 פתיחה 43 ממלכת החשמונאים והאדומים 44 על יעקב ועשיו בספרי התקופה : ספר היובלים 48 ספר קדמוניות היהודים 51 בחלק זה - שני נושאים : הנושא הראשון עוסק ביחסים בין ישראל לאדומים בתקופת בית שני , בימי החשמונאים ( 167 - 63 לפני הספירה ) . הנושא השני קשור ליעקב ולעשיו , כפי שהם מתוארים בשני ספרים שנכתבו באותה תקופה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית