על אדום - בנבואת עובדיה הומן : אמצע המאה ה - 6 לפני הספירה . המקום : ירושלים שאחרי החורבן . רחובותיה ובתיה של ירושלים הרוסים ושוממים ; רוב תושביה הוגלו לבבל , ואחרים ברחו לארצות השכנות . בית המקדש המפואר , שבנה שלמה המלך ארבע מאות שנה קודם לכן , נחרב ונשרף על - ידי הבבלים . יממה שלימה בער הבית - מיום ט' באב ועד צהרי היום שלמחרת , ורק שרידים מפויחים נותרו ממנו . אחד העדים לחורבן הגדול והנורא היה כנראה עובדיה הנביא . והוא יצא בנבואה קשה ומלאת זעם נגד ... אדום . הנה פסוקים אחדים מנבואת עובדיה , שבהם מפרט הנביא במה אדום אשמה : יא ביום עמדך מעד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל - ים ירושלם ידו גורל גם - אתה כאחד מהם : ואל - חרא ביום - אחיךיביום נכרו יי ואל - תשמח לבני - יהודה ביום אבדם ואל - תגדל פיך ביום צרה : אל - תבוא בשער - עמי ביום אידם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית