יעקב ועשיו : ראשית הסיפור לפניך קטע מספר בראשית - פרק כה פס' יט - לד . הדמויות בפרק : יצחק , רבקה , עשיו ויעקב הנושאים בפרק : ההיריון של רבקה הולדת עשיו ויעקב מכירת הבכורה יט ואלה תולדת יצחק בן - אברהם אברהם הוליד את - יצחק : ויהי יצחק ס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית