חוני המעגל דמות היסטורית של צדיק ועושה - נפלאות . אגדות רבות נשזרו סביב אישיותו בספרות התלמודית . חי במאה ה - 1 לפני הספירה , בימי מלכות בית חשמונאי . האגדה מספרת , כי הכנוי " המעגל " נתן לו לאחר שבשנת בצרת ציר סביבו מעגל ונשבע כי יעמד בתוכו עד שירדו גשמים . תפלתו נענתה והגשמים ירדו . אגדה אחרת מספרת על חוני המעגל כי ישו שבעים שנה , ומשהתעורר מצא את עצמו בעולם שבו איש לא הכירו . הוא התהלך כזר בארצו , בין נכדיהם של בני דורי , עד שבקש מאלוהים כי יטל את נשמתו ובקשתו התמלאה . האגדה על מקור הכנוי " הנועגל " מעשה שאמרו לו לחוני המעגל : " התפלל שירדו גשמים " , התפלל ולא ירדו גשמים . מה עשה ? עג עוגה ועמד בתוכה , ואמר לפניו : " רבונו עול עולם , בניך שמו פניהם עלי , שאני כבן - בית לפניך . נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן , עד שתרחם על בניך " . התחילו גשמים מנטפין . אמר : " לא כף שאלתי , אלא גשמי בורות , שיחין ומערות " . התחילו לירד בזעף , אמר : " לא כך שאלתי , אלא גשמי רצון , ברכה ונדבה " . ירדו כתקנן , עד שיצאו ישראל מירושלים להר - הבית מפני הגשמים . יוסף בן מתתיהו מספר , כי בימי מלחמת האחים ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ