" חומה ומגדל " שם כולל ל - 53 ישובים חקלאיים - ברבם הגדול קבוצים - שהוקמו בארץ במהירות בתקופת ה " מארעות " של 1936 " 1939 כדי ליצור עבדה מגמרת בשטח . בגלל המצב שהיה אז בארץ - שלטון המנדט הבריטי והתנכליות הערבים תושבי הארץ - הוקמו עשרות הישובים במהירות רבה , בן - יום ממש . הם נקראו " חומה ומגדל " על - שם החלקים הבולטים ביותר שבהם - חומה שהיתה בנויה מלוחות עץ וביניהם מלוי חצץ ; ומגדל תצפית , איתות ושמירה . החומה והמגדל הצבו על הקרקע וסמלו את ההאחזות החדשה במקום . הישובים הוקמו בשיטה זהה : לפני העליה על הקרקע הוכנו חלקי מבנים , שלדי צריפים ומגדלי תצפית והובאו ביום שקדם לעליה למקום שבו עמדו להקים את הישוב החדש . מקימי הישוב עלו בשירה למקום ההתישבות ונעזרו במתנדבים מהישובים הסמוכים . במקרים רבים הפריעו הערבים לעבודה . כשהחשיך היום כבר היה הזרקור קבוע בראש המגדל והאיר את כל הסביבה . את העליה לקרקע אבטחו נוטרים חמושים , אנשי " משטרת הישובים העבריים " וה " הגנה " . ישובי " חומה ומגדל " היו ישובי ספר מרחקים ומבודדים , שהרחיבו את גבולות הישוב היהודי בארץ - ישראל ותרמו לבטחונו . בין הישובים שהוקמ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ