חוזה הסכם בין שני אדם שחקי המשפט נותנים לו תקף מחיב . החוזה יכול להעשות בעל - פה או בכתב . החוזה נוצר כאשר אדם מציע דבר כלשהו לאדם אחר והצעתו מתקבלת . למשל , אדם אחד מציע למכר את המכונית שלו תמורת 30,000 שקלים , ואדם אחר מסכים לקנות את המכונית בסכום זה . בחוזה מפרטים תנאי המכירה ושני הצדדים - המוכר והקונה - חותמים עליו . חוזים יש לכבד ולקים , גם כאשר מתחרטים על עשיתם . אם אחד הצדדים בחוזה אינו מוכן לקים את החוזה - הצד האחר יכול , במקרים רבים , לבקש מבית - המשפט לאכף עליו את החוזה , כלומר - לחיב אותו לפעל על פי החוזה . אדם שנפגע מהפרה לא מצדקת של חוזה זכאי גם הוא לפצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה ותוצאותיה . החק מאפשר לאחד הצדדים לבטל את החוזה במקרים מועטים בלבד . לדגמה , מי שהתקשר בחוזה משום שהטעו אותו , כפו עליו בכח או באיומים להתקשר בחוזה , או נצלו את חלשתו השכלית או הגופנית או את חסר הנסיון שלו - רשאי לבטל את החוזה . תכן החוזה יכול להיות כל דבר שהצדדים לחוזה הסכימו עליו , אבל חוזים שתכנם או מטרתם הם לא - חקיים - למשל , חוזה לעבר עברה כלשהי - וכן חוזים בלתי מוסריים או מזיקים ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ