" חובבי ציון " כך נקראו אגדות לישוב ארץ - ישראל , שנוסדו תחלה על ידי יהודים ברוסיה ואחר כך גם על ידי יהודים בארצות אחרות . אגדות " חובבי ציון " קמו בשלהי המאה ה - 19 , כאשר משכילים יהודים במזרח אירופה ובמערבה החלו להבין שהעמים שבתוכם חיו לא יקלטו אותם לעולם , וכי הפתרון לבעיתם של היהודים הוא לאמי ומדיני . הם שאפו לחדש את עצמאותו של העם היהודי במולדתו - ארץ - ישראל . ההתעוררות הלאמית התגברה בעקבות הרדיפות נגד היהודים ברומניה והפרעות ( פוגרומים ) שארעו בשנת 1881 ברוסיה . בערים רבות התארגנו קבוצות של משכילים יהודים צעירים , שקראו לעצמם " חובבי ציון " . סופרים עברים ומנהיגים יהודים ראו באכרים היהודים שכבר ישבו בארץ - ישראל צעד ראשון לקראת ישובה מחדש של הארץ על ידי יהודים . הם נלחמו בהתבוללות , שראתה את הפתרון לבעיה היהודית בטשטוש האפי הלאמי היהודי ובטמיעה בעמים הזרים , שבקרבם חיו מאות ואלפי שנים . גם הספרות העברית החדשה הביעה געגועים לציון והעלתה תכניות וחלומות על שובם של יהודים לארץ - ישראל והחלה עליה של יהודים לארץ - ישראל ( העליה הראשונה ) . פעילות לישוב הארץ בשנת 1884 כנס פינסקר , שפרס...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ