חוב לאמי סכומי כסף שהמדינה חיבת למדינות אחרות או לגורמים שונים בתוכה , ביניהם מוסדות צבור או אזרחיה . החוב נוצר עקב הלואה שלקחה המדינה בעת שהיתה במצב של גרעון כספי . כל מדינה , בדומה לאזרח היחיד , משתדלת לאזן את תקציבה , כלומר לדאג לכך שההוצאות שלה יכסו על ידי ההכנסות . אולם לא תמיד הדבר עולה בידיה , כי במקרים מסימים המדינה נאלצת להוציא סכומי כסף העולים הרבה יותר על הכנסותיה , למשל , בימי מלחמה , כשההוצאות על רכישת נשק והחזקת הצבא מרבות . במקרים כאלה המדינה לווה כסף , אם מאזרחיה ( באגרות חוב ) ואם ממקורות אחרים . החוב הלאמי מרכב מחוב פנימי וחוב חיצוני . חוב פנימי הוא סך כל החובות של הממשלה והרשיות המקומיות לאזרחים ולמוסדות שונים במדינה . חוב חיצוני הוא סך כל חובות הממשלה לגורמים שונים בחוץ - לארץ . בתקופות של שגשוג כלכלי המדינה מנסה לחסך כסף כדי לכסות לפחות חלק מן החוב הזה . החוב הלאמי מטיל עמס כלכלי המשפיע על עשרה של המדינה . בדרך כלל הוא מבטא באחוזים מהתוצר הלאמי הגלמי ( תל"ג ) , שהוא הערך הכללי של המוצרים והשרותים המיצרים במשק בתקופה מסימת ומבטא את סך כל ההכנסה הלאמית . אגרת חוב כלכ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ