חדקוניים משפחת חרקים מסדרת החפושיות , הכוללת יותר מ - 60,000 מינים מגדרים - מספר המינים הגדול ביותר בעולם החי . רב החדקוניות גדלן פחות מ - 2.5 סנטימטרים . יש להן בראשן חדק קדיחה , שעליו קבועים מחושים שקצותיהם עבים . בחדק הן קודחות בצמחים כדי לאכל מהם וכדי להטיל בהם את ביציהן . גם החדקוניות הבוגרות וגם הזחלים הבוקעים מן הביצים הם מזיקים קשים לחקלאות . בארץ מצויים יותר מ - 200 מינים ממשפחת החדקוניים , וביניהם חדקונית הארז , שארכה 3 - 4 מילימטרים והיא הקשה במזיקי האסם ; היא פוגעת בגרעיני התבואה או הארז המצויים באסמים . חדקונית הלקסוס , הפוגעת בצמחי תרבות רבים , חדקונית הבוצין , הנפוצה על עלי בוצין וחדקונית הבלוטים המטילה את ביציה בבלוטי אלון . חפושיות חרקים " חדר " כנוי למוסד שבו קבל הילד היהודי את ראשית חנוכו . בדרך כלל היה זה חדר בביתו של המורה , שנקרא " רבי " , " מלמד " או " מורי " . הבטוי התלמודי " תינוקות של בית רבן " מעיד על כך שכבר במאות הראשונות לספירה היו הילדים היהודים לומדים בביתו של המורה . רק במאה ה - 20 תפסו בתי - ספר במתכנת המודרנית המכרת לנו את מקומם של ה " חדרים " בגולה ו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ