חגי נביא שחי בימי שיבת ציון , המזכר בספר עזרא כמי שהתנבא יחד עם זכריה . הספר העשירי ב " תרי - עשר " ( קבץ של שנים - עשר נביאים ) נקרא על - שמו . חגי הוא אחד משלשת הנביאים האחרונים - חגי , זכריה ומלאכי - שעמם נחתמה הנבואה בישראל . נבואותיו מצינות בתאריכים מדיקים - מאחד באלול עד עשרים וארבעה בכסלו בשנת שתים למלכותו של דריוש הראשון ( 520 לפני הספירה ) . ספר חגי מכיל רק שני פרקים ובהם 38 פסוקים . תכנן של הנבואות : קריאה לעם לבנות את המקדש ; תאור תפארתו של הבית העתיד לקום ; שאלות לכוהנים בעניני טמאה וטהרה ; נבואה על גדלתו של זרבבל בן שאלתיאל ורמז למלחמת האזרחים בפרס . חגי תולה את כל התלאות שבאו על השבים מבבל - דלות , רעב ובצרת - בהזנחת בנינו של בית - המקדש . המנהיגים והעם נענו לקריאתו של הנביא ונגשו אל המלאכה . אמנם בעיני הזקנים , שזכרו את בית - המקדש הראשון , נראה הבית המוקם דל וקטן , אך הנביא מעודד את רוחם בהבטיחו להם , כי עם חדוש העבודה במקדש תתחדש גם ברית ה'עם עמו כבימי יציאת מצרים , וסופו של הבית הזה שכבודו יהיה גדול מכבודו של הבית הראשון . דבריו של חגי נאמרים בצורת שיחה ווכוח עם שומעי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ