חג ' כך קוראים המסלמים לעליה לרגל לעיר הקדושה להם - מכה . החג'הוא אחת מחמש המצוות העקריות של דת האסלאם . כל מסלמי חיב לעלות אל המקומות הקדושים לאסלאם לפחות פעם אחת בחייו . העליה לרגל מלוה בטקסים רבים , שמרכזם בהקפת הכעבה שבה קבועה האבן הקדושה השחרה . הבקור בעיר הקדושה מכה שבערב הסעודית נמשך ימים אחדים . המסלמי מאמין , כי העליה לרגל מעלה אוו ערכו מבחינה דתית . לאחר שובו מן המסע מכנה העולה לרגל חג'. מדי שנה בשנה משתתפים בחג'מאות אלפי מסלמים המגיעים למכה - ולמדינה מכל הארצות שמסלמים יושבים בהן . אסלאם כעבה נוכה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ