חברה קדישא כנוי לקבוצת בני האדם המטפלים במת ובהבאתו לקבר ישראל . בעבר התיחס המשג לכל האגדות ששרתו את צרכי הקהלה לשם קיום מצוה , שלא על מנת לקבל שכר . פרוש השם " חברה קדישא " בארמית הוא חברה קדושה . כנוי נוסף של חברה קדישא הוא גחש"א - ראשי תבות של גמילות חסד של אמת . שני השמות באים לצין את הכבוד הרב הנתן לעוסקים במלאכה זו , משום שקבורת מת נחשבת ביהדות למצוה חשובה ומיחדת , שאין מקבלים עליה גמול . נראה כי חברות קבורה היו קימות בקהלות ישראל עוד בראשית ימי הבינים . במשך הדורות הפכו החברות למוסדות מארגנים , ששרתו את הקהלות היהודיות באשר הן . תפקידם של אנשי החברה קדישא הוא להביא את הנפטר לקבר ישראל על פי ההלכה והמסרת היהודית . התפקיד כולל טפול בצרכי הגוססים - כגון הבאת מנין ליד מטת הגוסס כדי שיאמר " ודוי " ויישמע ישראל " - ועד לרחיצת הגופה , קבורתה , והקמת המצבה על הקבר . בחברה קדישא משרתות גם נשים , המטפלות בגופות הנפטרות . אחת לשנה , ברב הקהלות ביום ז באדר , יום פטירתו של משה רבבו , צמים אנשי החברה קדישא ומבקשים סליחה איש מרעהו ואף יוצאים לבית - הקברות לבקש סליחה ומחילה מן המתים , שמא פגעו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ