חבר העמים הבריטי אגוד של מדינות שהיו בעבר חלק מהאימפריה הבריטית וכיום הן מדינות עצמאיות המוסיפות לשמר על זקה לכתר הבריטי . בראש החבר עומדת מלכת בריטניה אליזבת ה - 2 . חבר העמים הבריטי נקרא גם הקהליה הבריטית . חבר העמים הבריטי הוא יורשה של האימפריה הבריטית , שהתפרקה בהדרגה אחרי מלחמת העולם השניה , אולם הארצות שנמנו עמה בעבר נשארו קשורות בצורה זו או אחרת בכתר הבריטי . לחבר אין כמעט מוסדות משלו , פרט למזכירות היושבת בלונדון והמארגנת ועודים של ראשי המדינות . למדינה הבכירה בחבר , ממלכת בריטניה , אין מעמד עדיף או יכלת אכיפה . החבר הוא אפוא גוף מדיני , שההשתתפות בו מבססת על רצונן הטוב של חברותיו בלבד - תופעה יחידה במינה בהיסטוריה . משטרים שונים שוררים במדינות השיכות לחבר , והמונות יחד מאות מיליוני תושבים ברחבי העולם . יש ביניהן ממלכות , רפובליקות , שטחי חסות ושטחים בעלי דרגות עצמאות וצורות ממשל שונות ומגונות . הקשר בין המדינות החברות בקהליה רופף , ולעתים הן אפלו נלחמות זו בזו ( כגון הודו ופקיסטן ) . בשנים האחרונות מושם דגש בהנהלת החבר בשפור מצב זכיות האדם בארצות השונות ועידוד משטרים דמוקרטיים...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ