חבקוק נביא בישראל . הספר השמיני בתרי - עשר ( קבץ נבואות של שנים - עשר נביאים ) בתנ"ך נקרא על - שמו . אין אנו יודעים דבר על חייו של הנביא חבקוק , והחוקרים חלוקים בדעותיהם אף על זמן פעלתו , הזכרת הכשדים בנבואותיו מעלה את האפשרות , שדברי חבקוק נאמרו בשיאה של ממלכת בבל , כלומר במחצית המאה ה - 6 לפני הספירה . ספר חבקוק כולל שלושה פרקים . בפרק הראשון הנביא דן בעקר בבעיה של " צדיק ורע לו , רשע וטוב לו " מבחינת האמות . חבקוק מתלונן על השתלטותה של בבל ועל מלכה המתפאר בכחו הרב וביכלתו לעשות בעולם כחפצו . בפרק השני משיב אלוהים לתלונת הנביא . הפרק מרכב מקטעים קצרים , ויתכן שזהו לקט של נבואות ולא תשובה שלמה לתלונתו של חבקוק . שני פרקים אלה אף מגנים בתקף את האלימות , המרמה , השכרות ועבודת האלילים , ומזכירים כי אלוהים שוכן במקדשו וסופו של העולם שיכיר בתפארתו . הפרק השלישי והאחרון בספר כתוב כפרק בספר תהלים , ומתאר את כחו של האלוהים בבואו לשפט את הארץ . הנבואה מסתימת בתקוה ובאמונה ביום הדין של האלוהים . אויבי ה'בפרק זה הם העמים המדכאים את ישראל ולא רשעי ישראל , שעליהם שפך הנביא את חמתו בשני הפרקים הראש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ