חב"ד זרם בחסידות , ששמו מרכב מראשי התבות של המלים חכמה , בינה , דעת . חסידי חב"ד מחשיבים את הלמדנות ואת היסוד השכלי כדרך להתעלות רוחנית ולהתקרבות לה'. חכמה , בינה ודעת הן שלוש הספירות העליונות בעץ הספירות הקבלי , שהן האצלה של השכל האלוהי . השכל , לדעת חסידי חב"ד הוא היסוד של " הנפש האלוהית " השוכנת בכל אדם מישראל לצד " הנפש הבהמית " . כדי להתגבר על החלק הבהמי המצוי בכל אדם , עליו ללמד תורה ולקים את מצוותיה . לכן מחמירים חסידי חב"ד ביותר בקיום המצוות ומעמיקים בלמוד התורה . גישתם זו של חסידי חב"ד , המדגישים את היסוד השכלי , שונה מזו של הבעל שם טוב , מיסד תנועת החסידות , שהדגיש את היסוד הרגשי בעבודת הבורא . התנועה ומיסדה תנועת חב"ד נוסדה על ידי רבי שניאור זלמן מלאדי במאה ה - 18 באזור רוסיה הלבנה ( בילרוס ) . רבי שניאור זלמן ( חי בשנים 1745 - 1813 ) היה תלמידו של דב בר , הוא המגיד ממזריץ', והשפע מאוד מרעיונותיו . את עקרי תורתו כתב רבי שניאור זלמן בספרו " התניא " , כמנהיג התנועה הוא זכה לתאר אדמו"ר ( ראשי תבות של " אדוננו , מורנו , רבנו " ) . בעקבות הלשנה , שהאשימה אותו בהקמת כת חדשה , הוא ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ