זרמי ים תנועת מים מתחת לשכבה העליונה של מי האוקינוסים והימים . מבדילים בין זרמי ים חמים , הזורמים מאזור קו המשוה אל הקטבים , ובין זרמים קרים , שכוונם הפוך : מן הקטבים אל קו המשוה . במפות מסמנים זרמים חמים בחצים אדמים , וזרמים קרים בחצים כחלים . הגלים מניעים את השכבה העליונה של מי האוקינוסים והימים , אבל מתחת לשכבה זו , עד לעמק של עשרות ואף מאות מטרים , מתנהלת תנועת מים אחרת , שאינה גלויה לעין . שתי התנועות האלה אינן תלויות זו בזו - יש ששכבת המים העליונה חלקה באין משב רוח שיעורר גלים , ומתחת לה זורמים מים קרים או חמים זרימה קבועה . המים הסמוכים לפני האוקינוסים באזור קו המשוה נעים לעבר הקטבים . כאן הם מתקררים ושוקעים . אחר כך הם נעים שוב לעבר קו המשוה בעמק הים . עקב כך יש בכל אוקינוס זרם קר של מעמקי הים , הנע לעבר קו המשוה , וזרמים חמים הסמוכים לפני המים , הנעים לעבר הקטבים . לולא סבב כדור הארץ על צירו , היו הזרמים האלה נעים במישרין אל הקטבים , צפונה ודרומה , אבל בגלל אותה תנועה , שמהירותה בקו המשוה היא יותר מ - 1,600 קילומטרים לשעה , מוסט נתיבם של הזרמים לכוון צפון - מזרח ודרום - מערב ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ