זרזירים משפחת עופות מסדרת צפורי - שיר . במשפחת הזרזירים יש יותר ממאה מינים . רבם מצויים באפריקה ובדרום אסיה . באירופה ובארץ - ישראל מצויים רק שלושה מינים של המשפחה . הזרזירים קרובים במקצת לעורבים , אך קטנים מהם . משקלו של הזרזיר הזכר 50 - 150 גרם . נוצתם של המבגרים מבריקה ושל הצעירים חסרת ברק , לרב חומה - אפרה . מקורם של הזרזירים בבי המינים הטורפים - הנזונים בעקר מחרקים , תולעים וחלזונות - מארך וישר , ואלו של הזרזירים האחרים . הנזונים בעקר מפרות - כפוף במקצת , אצל המינים החיים בנוף הפתוח הכנכים ארכות והזנב קצר , ואלו אצל המינים החיים ביערות או בין הצוקים , הכנפים קצרות ומעגלות והזנב ארך . רבים הסוגים שמגדלום כצפור נוי . מיני הזרזיר הנפוצים הזרזיר המצוי חי ודוגר ברב האזורים של אירופה ומערב הזרזיר המצוי ניזון מחרקים בעונת הדגירה בקיץ . לכן הוא נחשב באירופה למועיל , והאיכרים תולים בגנים ארגזים כדי שיוכל לקנן בהם . בתמונה - זרזיר מצוי עם תולעת . זוג קשישים בתצלום משנות העשרים של המאה ה - 20 . בעבר , ובחברות מסורתיות גם כיום , הקשישים התגוררו עם ילדיהם ונכדיהם במסגרת המשפחה המורחבת .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ