זרבבל בן שאלתיאל מנהיגם של העולים הראשונים מבבל בימי שיבת ציון . זרבבל פעל בשנים 538 - 521 לפני הספייה . הנביאים חגי וזכריה , וכן עזרא ונחמיה , מספרים על זרבבל שהיה נכדו של יכניה ( יהויכין ) , מלך יהודה . לאחר שפרסם את הצהרתו הקוראת ליהודים לשוב לארצם , מנה כורש מלך פרס את ששבצר כפחה ( מושל ) ביהודה . אולם זרבבל הוא שעמד למעשה בראשם של העולים מבבל . לכן יש הסוברים כי ששבצר הוא זרבבל , אולם סביר יותר להניח , כי ששבצר היה הפחה בימיה הראשונים של עליה זו , וכי שמש בתפקידו זמן קצר בלבד . בשנה השניה למלכות דריוש נזכר זרבבל עצמו בתאר פחה . המעשה הראשון שעשה זרבבל מיד לאחר בואו לירושלים , היה הנחת היסוד לחדוש העבודה בבית - המקדש . על פעלה זו הוא בצח יחד עם יהושע בן יהוצדק הכוהן . כמו כן חדשה הקרבת הקרבנות בבית - המקדש , הובאו חוצבים ואמנים והזמנו עצי ארז מן הלבנון . בעקבות סכסוך עם השומרונים , שהציעו את עזרתם לבנות את בית - המקדש ולא נענו - נפסקה העבודה . היא התחדשה רק בשנת 521 לפני הספירה , בעידודם של הנביאים ושוב עמדו זרבבל ויהושע בראש הפעלה , בתנ"ך לא מספר ז - בר על ימיו האחרונים של זרבבל ....  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ