זקוקין די - נור גופים דליקים , שכאשר שורפים אותם יוצרים צורות של אש לבנה או צבעונית על פני הקרקע או באויר , עד שהם בוערים וכלים . הזקוקים מרכבים בדרך כלל מאבק שרפה , המאפשר בערה בלי תלות בחמצן שבאויר , בתוספת חמרים הצובעים את הלהבה . משתמשים בהם למטרות שונות : צבאיות , בדור , איתות , ועוד . בתי הזיקוק בחיפה בולטים למרחוק בצורתם , הדומה לצנצנות הלבנייה שהיו נהוגות בעבר . כיום מהווים בתי זיקוק אלה מפגע סביבתי ומזהמים מאוד את אוויר חיפה . חושבים שהסינים היו העם הראשון שיצר זקוקים , או זקוקין די - בור . זמן קצר יאחר שאבק השרפה נפוץ באירופה , נפוץ בה גם השמוש בזקוקים . הזקוק ממריא אל על באמצעות פליטה של גזים שרוכים , הבוצרים מבערת אבק השרפה . עקרון פעלתו דומה לזה של הטיל . כשאבק השרפה כלה והזקוק מגיע לובה המרבי שלו , הוא מתפוצץ ומפזר גצים צבעוניים , הנפתחים ונראים כ " כוכבים " קטבים המתפוצצים ומפזרים גצים נוספים . את צבעיהם היפים נותנים לזקוקים החמרים הכימיים שמוסיפים על אבק השרפה , נתרן , למשל , נותן להבה צהבה , סידן נותן להבות אדמות . ובחשת כותבת את הצבעים כחל וירק . את הגצים מחוללת גרדת ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ