זקוק תהליך להפרדת תערובות נוזליות בעלות טמפרטורות רתיחה שונות . הזקוק נעשה על ידי חמום , אדוי ועבוי . משתמשים בשלושה סוגי זקוק - פשוט , מפריד ( הנקרא גם זקוק למקטעין ) , זקוק יבש . זקוק פשוט וזקוק מפריד הם תהליכים פיסיקליים , ואלו הזקוק היבש הוא תהליך כימי . בתהליך הזקוק מתנדף תחלה הנוזל בעל נקדת הרתיחה הנמוכה . אחר כך מתנדפים בזה אחר זה הנוזלים בעלי נקדות הרתיחה הגבוהות יותר . כשמקררים את האדים הם מתעבים שוב לנוזל , וכך מקבלים את מרכיבי התערבת בצורתם הנקיה . משתמשים בתהליך הזקוק גם כדי לנקות נוזל מחמרי פסלת שונים שאינם מתאדים כשמאדים את הנוזל . זקוק בטבע בכל תהליך זקוק יש שני שלבים - התאדות ועבוי . מים גלויים לאויר מתאדים בתוך זמן קצר . המים ש " יבשו " לא נעלמו , אלא הפכו לגז בלתי נראה - לאדי מים . כשהמים רותחים הם הופכים לאדים במהירות רבה יותר , ולענן האדים הנפלטים אנו קוראים קיטור . הקיטור אינו אדי מים , אלא טפות זעירות של מים שהתעבו מחדש לאחר שהגז התקרר . אם נהפך כלי קר , למשל כוס זכוכית , מעל חדר בקרה בבית זיקוק מודרני לסוכר בלונדון . לזרבובית של קמקום שבו מצויים מים רותחים , יתעב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ