זנון פילוסוף יוני בן המאה ה - 5 לפני הספירה . נודע בזכות הפרדוקסים שהמציא כדי להוכיח שאין בעולם תנועה . חי בשנים 490 - 430 לפני הספירה . זנון נולד במושבה היונית אלאה שבאיטליה . הוא היה תלמידו של פרמנידס , שטען שהעולם הוא נצחי וחסר תנועה , ולכן כל תנועה אינה אלא אשליה . כדי להוכיח שלא תתכן תנועה בעולם , המציא זנון כמה פרדוקסים , כלומר טעונים המוכיחים דבר שבברור אינו אפשרי . בפרדוקס על " אכילס והצב " , לדגמה , הוא תאר את אכילס , גבור יוני מפרסם הידוע בריצתו המהירה , עורך תחרות ריצה עם צב . נניח שמהירותו של אכילס גדולה פי עשרה ממהירות הצב : אכילס עובר עשרה מטר בשניה , בעוד שהצב עובר רק מטר אחד בשניה . כדי לאזן במקצת את יתרונו של אכילס , הצב מתחיל לרוץ מאה מטר לפניו . לאחר עשר שניות , אכילס מגיע לנקדה שממנה החל הצב את ריצתו . אולם הצב עבר בינתים עוד עשרה מטרים , אכילס עובר את עשרת המטרים האלה בשניה אחת , אולם בינתים הצב התקדם עוד מטר . אכילס עובר את המרחק הזה בעשירית השניה , אולם בינתים הצב התקדם עוד עשירית המטר , וכך עד אינסוף - הצב תמיד נמצא לפני אכילס . מכאן שאכילס לעולם לא ישיג את הצב ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ