זכריה נביא בישראל בתקופת שיבת ציון . הספר האחד - עשר בספרי " תרי - עשר " הנביאים נקרא על שמו . זכריה בן ברכיה בן עדו פעל יחד עם חגי הנביא , והשמיע את נבואותיו בראשית ימי מלכותו של דריוש מלך פרס ( 520 לפני הספירה ) . באותה עת בנו שבי ציון את ירושלים ואת בית - המקדש במסירות נפש ותוך מצוקה וסכנות . זכריה עודד אותם בעבודתם ותאר לפניהם עתיד מפאר . הוא נחם את אחיו על מצבם הכלכלי והרוחני הקשה , ועל הסבל שסבלו מידי העמים סביב : ערבים , אשדודים ושומרונים . ספר זכריה - מבנה וסגנון בספר יש ארבעה - עשר פרקים , המתחלקים לשני חלקים ברורים . יש חוקרים הסוברים כי פרקים א - ח נכתבו מפי נביא אחד , ופרקים ט - יד מפי נביא אחר . שני החלקים שונים מאוד הן באפי הנבואות והן בסגנון וברקע ההיסטורי שלהם . בחלק הראשון משתקפים המצב המדיני של ירושלים והיחסים בין מנהיגיה , זרבבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק . הספר פותח בנבואה כללית , שבה מטיף הנביא לעם על ארחות חייו . אחר כך מובאים חזיונות שחזה זכריה בעת שנתו , וברבם מופיעה דמות של מלאך . זכריה הוא הנביא היחיד המוסר את נבואותיו בדרך זו . החלק השני הוא נבואות לעתיד , ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ