זכרון תכונה של המח המאפשרת לאדם לאגר ולשמר את התמונות והרשמים שקלט בחושיו ואת הדברים שלמד או חוה . בלי זכרון לא היינו יכולים ללמד דבר ולצבר נסיון וידע מחויות העבר . מקבל לחלק את הזכרון לשני סוגים : זכרון לטוח קצר וזכרון לטוח ארך . בזכרון לטוח קצר הפרטים נאגרים במח ואפשר לשלף אותם במהירות ולהשתמש בהם רק זמן קצר לאחר שנקלטו על ידי החושים , לדגמה , כאשר קוראים באזנינו רשימה של מספרים , סביר להניח שנוכל לחזר עליהם באותו רגע , אבל כעבר שעה אחת כבר לא נזכר אותם . בזכרון לטוח ארך - הפרטים נאגרים ימים , חדשים ואף שנים , ונתנים לשליפה בעת הצרך . תהליך הזכירה יש חוקרים הטוענים , שבתהליך הזכירה כל הפרטים נאגרים תחלה בזכרון לטוח קצר וחלקם עוברים עבוד נוסף ונאגרים בזכרון לטוח ארך , כפי שנתן לראות בדגם הבא : הגרויים נקלטים בחושים : אנחנו רואים תמונות , שומעים צלילים , מריחים ריחות , נוגעים וחשים בדברים וטועמים טעמים שונים . לכן אנחנו זוכרים דברים בתור חויות חושיות . לכל אחד יש נטיה לזכר טוב יותר רשמים הנקלטים בחוש מסים . לאחד יש זכרון שמיעתי , לאחר זכרון חזותי , ויש הזוכר יותר לפי ריחות או טעמים . ג...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ