זכיות הילד זכיות נתנות לילדים בראש ובראשונה מעצם היותם בני אדם , כגון : הזכות לחיות בבטחון ובכבוד , להביע בחפשיות דעות , להפגין ולהיות אזרח של לפחות מדינה אחת . בנוסף לכך נתנות להם זכיות המיחדות לקטינים , שעדין לא מלאו להם 18 שנים . גופו של האדם הוא קניינו וזכותו להגן עליז מפני מכות וחבלות . בתמונה - נשים , גברים וילדים מוחים על אלימות הגברים המכים את בנות זוגן ועל אוזלת ידם של המשטרה ובתי המשפט . דגם המתאר אסירים כבולים בשלשלאות בבוכרה . במשך דוורת רבים נאבקו בני האדם על זכותם למשפט הוגן ונגד מעצרים הנעשים בשרירות לב , ללא בסיס חוקי . המשג זכיות הילד מבטא את ההכרה וההבנה שתקופת הילדות ראויה לתשומת לב ולסיוע מיחדים מצד החברה . ההנחה היא שילדים , בשל חסר בגרותם הגופנית והנפשית , זקוקים לבטחונות ולהגנות נוספים על אלה הנתנים למבגרים . ילד לפי ההגדרה המשפטית הוא " קטין " , להבדיל מ " בגיר " . במדינת ישראל , כמו ברב המדינות המתקנות , קטין הוא אדם שעדין לא מלאו לו שמונה - עשרה . קביעת גיל זו אינה מחלטת . לפעמים החק קובע תקרת גיל נמוכה יותוו , לז - גמה - קטינים פטורים מאחריות פלילית עד לגיל ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ