זכיות האדם זכיות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם . מטרתן של זכיות אלה להבטיח את חייו , כבודו וחרותו של האדם . ההכרה בזכיות האדם וההגנה עליהן הן מעקרונות היסוד של כל מדינה דמוקרטית . זכיות האדם העקריות הן : הזכות לחיים , הזכות לשויון , חפש בטוי , חפש דת ואמונה , חפש התארגנות והתאגדות , חפש תנועה , זכות לפרטיות , זכות לקנין , זכיות פוליטיות כמו הזכות לבחר ולהבחר , זכות לאזרחות וזכות למשפט הוגן . יש הכוללים בין זכיות האדם גם זכיות חברתיות , שהן הזכות לחיות ברמה מסימת של רוחה , למשל הזכות לדיור ולעבודה . זכיות האדם מיעדות לקדם את רוחתו , כבודו והתפתחותו של הפרט , אבל ההגנה עליהן מועילה גם לצבור כלו , לזכיות האדם יש תקף משפטי מחיב , אך עם זאת אין הן מחלטות . כאשר ממוש זכות של אדם אחד מתנגש עם ממוש זכות של אדם אחר , או עם ערך חשוב אחר , מגבילים לפעמים את הזכות . למשל - אם הפגנה מסימת עלולה לפגע בצורה קשה בשלום הצבור - לדגמה , לגרם להתפרעיות ולסכנת חיים - מגבילים לפעמים את החפש להפגין . שלבים בהתפתחות ההכרה בזכיות נצנים של הכרה בזכיות האדם נתן למצא עוד בתרביות קדומות . הצווי " לא תרצח " , למשל ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ