זכות , משה בן מרדכי מקבל ומשורר . היה רב בונציה ובמנטווה שבאיטליה . כתב ספרי הלכה וקבלה וחבר את המחזות הראשונים בספרות העברית . חי בעתים 1620 - 1697 . זכות ( או זכות ) משה בן מרדכי ( בקצור רמ"ז - רבי מקמה זכותא ) נולד באמסטרדם למשפחת א וסים . בתחלה ישר בונציה , עיר מגורי אחיו נחמיה , והיה תלמידו ( מל רבי שאול מורטירה וחבר ללמודים של הפילוסוף ברוך שפינוזה . מנעוריו נהה אחרי תורת המסתורין , ומספר עליו שצם ארבעים יום בתקוה'מיעלה בידו לשכח את הלטעית שלמד , כיון שהיה סבור כי אין לה ( מלים בינה ובין אמתותיה של הקבלה . אחרי שלמד בבית - המדרש באמסטרדם , עבר לפ לין ללמד בישיבה כדי להרחיב ידיעותיו בתלמוד . משנת 1645 עד קיץ 1673 יסב בו ציה תממש'מם כרב וחבר ה"" ישיבה הגדולה " . מ - 1673 היה רב במנטווה ומת ( מם . זכות התמסר ללמודי הקבלה והתקרב למקב ים שבאו לאיטליה מצפת ומירושלים . הוא התנגד בחריפות לתנועת השבתאות . זכות חבר את שני המחזות הראשונים בספרות העברית : " יסוד עולם " ( על אברהם מנפץ הפסלים ) ו " תפתה ערוך " ( על חבוטי הקבר והגיהנום ) , על פי דנטה . 24 פיוטים שלו נכללו במחזורים , וכן כתב ( ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ