זכות לפרטיות הזכות לפרטיות , במובנה הרחב , היא זכותו של כל אדם לנהל את חייו כרצונו , ללא התערבות מבחוץ , אך בכפוף לאסורים שונים שנקבעו בחקים . במובן צר יותר , משמעות הזכות לפרטיות היא זכותו של כל אדם לנהל את עניניו מבלי שינתן להם פמבי , ומבלי להחשף לעיניו של איש . הזכות לפרטיות היא אחת מזכיות האדם המרכזיות . החק בישראל קובע כי פגיעה בפרטיות היא , בין השאר , בלוש או מעקב אחרי אדם בדרך שעלולה להטריד אותו , האזנה אסורה , העתקת מכתבים פרטיים או חמר אחר שלא נועד לפרסום , ופרסום ידיעות הנוגעות לצנעת חייו האישיים של אדם . פגיעה בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו היא מעשה אסור . הפוגע בפרטיות עובר עברה ועלול להשלח למאסר , ובנוסף לכך הוא עלול להיות מחיב לפצות את האדם שפרטיותו נפגעה . הנאשמים בהפרת פרטיות מרבים להשתמש להגנתם בטענה , כי לדברים שפרסמו יש ענין לצבור . למשל , לצבור יש ענין לקבל מידע על חייהם הפרטיים של מנהיגיו , אם הדבר נוגע ומשפיע על הדרך שבה הם ממלאים את תפקידיהם . ואכן , זכותם של אנשי צבור לפרטיות מצמצמת יותר . פרטיות בעדן המחשבים ההתפתחיות הטכנולוגיות בשנים האחרונות יצרו אפשריות נוחות ל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ