זכות יוצרים וממציאים זכות יוצרים היא הזכות הבלעדית לפרסם , להפיץ ולמכר יצירה ספרותית , מוסיקלית , אמנותית או כל יצירה מקורית אחרת . היוצרים השונים יכולים , אם רצונם בכך , למכר את זכיות היוצרים שלהם למוציאים לאור , לחברות הקלטה , לחברות מחשבים וכדומה . במקרה כזה יקבלו בדרך כלל תמלוגים , שהוא שעור מסים מסכום המכירות של יצירתם . קימות אמנות בין - לאמיות שמטרתן להגן על זכות היוצרים ברחבי העולם , ולא רק בארצו של היוצר . החק מגן לא רק על זכיותיהם של יוצרים , אלא גם על זכיותיהם של מי שהמציאו מוצר חדש או תהליך חדש כלשהו , שאפשר לעשות בהם שמוש מעשי . הדרך להגנה על המצאות מקוריות מסוג זה היא על ידי רשום פטנט , המגן על הממציאים מפני שמוש ללא רשות או גנבה של המצאתם . זכות יוצרים בעדן המחשב בשנים האחרונות הרחבה ההגנה על זכיות היוצרים גם לגבי תוצרים שלא היו ידועים כלל בעבר , לדגמה , תכנות מחשב ופתוחים אלקטרוניים אחרים . עם זאת , קימת בעיה באשר להגנת זכיות היוצרים במידע המעבר ברשתות תקשורת אלקטרונית בין - לאמיות כדגמת " אינטרנט " . על חלקו של מידע זה חלות זכיות יוצרים , אך למעשה מרבים להעתיק אותו ולה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ