זירא ( זעירא ) אחד הגדולים בחכמי ההלכה בארץ - ישראל . אמורא בן הדור השלישי וסוף המאה ה - 3 וראשית המאה ה - 4 ) . זירא , הנקרא בתלמוד הירושלמי זעירא , נולד בבבל . זמן - מה הוא ישב באלכסנדריה שבמצרים ואחר כך עלה לארץ - ישראל , שאהב מאוד . בבבל היה זירא תלמידם של רב הונא בסורא ורב יהודה בפומבדיתא , שהיו שני המרכזים החשובים ללמוד תורה בגולה . בארץ - ישראל למד זירא תורה מפי גדולי האמוראים , ביניהם רבי יוחנן . בתלמוד מפזרים מאות מאמרים שלו . הוא התפרסם כדיקן בקבלה ובמסירה של דברים שבהלכה . אגדות רבות מספרות על חסידותו ועל ענותנותו . כשמת רבי זעירא , ספד אותו המספיד ואמר : " ארץ שנער ( בבל ) הרתה וילדה . / ארץ צבי ( ארץ - ישראל ) גדלה / שעשועיה . אוי נא לה - אמרה רקת ( טבריה ) - כי אבדה כלי חמדתה . " אמוראים הונא , רב סורא פומבדיתא תלמוד  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ