זיפניים משפחת צמחים דו - פסיגיים מאחי - כותרת , מסדרת הצנוראים . במשפחה כ - 100 סוגים ובהם כ - 2,000 מינים . רב הזיפניים הם עשבים ושיחים , ומעוטם עצים או מטפסים . הגבעולים והעלים של הזיפניים מכסים לרב בזיפים קשים ודוקרים או בשערות מסמרות , או שהם מחספסים . תפקיד הזיפים הוא להרחיק מן הצמחים בעלי - חיים העלולים לפגע בהם , אולם יש גם מינים קרחים . הפרחים ברב המינים הם דו - מיניים . הגביע והכותרת בעלי חמש אנות . מספר האבקנים חמשה , והשחלה עלינו . בעת הבשלתו נפרד הפרי לארבע אגוזיות חד - זרעיות ( בעלות זרע אחד ) . רב מיני הזיפניים גדלים באזורים טרופיים וממזגים - חמים . בארץ גדלים 26 סוגים הכוללים 62 מינים , מינים רבים מצויים בצמחיה החד - שנתית במדבר ובבתות החבל הים תיכוני . הצבע השכיח בפרחיהם הוא הכחל - סגל . בבתות שבאזור הים תיכוני נפוצים לשון הפר הסמורה והאלקנה הסמורה . בצדי דרכים ובבתות גדלים מיני עכנאי , ובשדות מיני עקץ העקרב . בהרים נפוץ מאוד מציץ סורי . העץ היחיד הגדל בארץ ממשפחה זו הוא ערף המדבר - בסביבת עין גדי . פרותיו של עץ זה נאכלים ומופצים על ידי צפורים , סוגים אחדים של זיפניים י...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ