זיוף כאשר מציגים חפץ כלשהו כאלו הוא משהו אחר כדי להונות בני אדם ולזכות מהם בטובת הנאה זו או אחרת , מבצעים זיוף , בני אדם מזיפים בדרך כלל חפצים בעלי ערך כמו ציורים - פסלו של אלכסנדר זיד , מאת האומן דוד פולוס , ניצב על גבעה הסמוכה לבית שערים ונשקף למרחוק . בני שבט זולו עוטים עורות נמרים בעת ריקוד טקסי . הפולקלור העשיר של הזולו הכולל שירים וסיפורים שעברו מדור לדור בעל - פה , זכה במאה העשרים להתפרסם בכתב . בעקר של צירים מפרסמים - תכשיטים , שטרות או מטבעות כסף , תעודות ומסמכים , וחתימות . כל המדינות רואות בזיוף עברה חמורה ומטילות ענשים כבדים על הזיפנים . לדגמה , זיוף של מסמך משפטי הגדר בחק הישראלי כפשע שענשו עד 10 שכות מאסר . זיוף צואה , שטרי כסף , שטרי קנין ( בעלות ) על קרקע הגדרו כפשעים שהענש עליהם הוא מאסר עולם .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ