זוית זוית היא המרוח הנוצר בין שתי קרנים ישרות היוצאות מנקדה אחת . קימות זויות חדות , ישרות , קהות , ושטוחות . שתי הקרנים היוצרות את הזוית נקראות שוקי הזוית , והנקדה שהן יוצאות ממנה נקראת קדקד הזוית . בסרטוט מצינים את הזוית באמצעות קשת קטנה בתוך הזוית סביב הקדקד . קרן שלישית היוצאת מאותה נקדה ומחלקת את הזוית לשתי זויות שוות נקראת חוצה הזוית . המדה המקבלת למדידת זוית היא המעלה , והיא מצינת על ידי עגול קטן מגבה מימין למספר המעלות : לדגמה , ששים מעלות מסמנות כך : " 60 סיבוב שלם הוא סיבוב של 360 . הזוית שבין שני חלקים של קו ישר סביב נקדה עליו היא זוית של " 180 הנקראת זוית שטוחה . הזוית שבין שני קוים מאנכים זה לזה היא זוית של " 90 הנקראת זוית ישרה . זוית קטנה מ - " 90 נקראת זוית חדה . זוית הגדולה מ - " 90 נקראת זוית קהה . המעלה מתחלקת לששים דקות של זוית , והדקה מתחלקת לששים שניות של זוית . את הדקות והשניות מסמנים באמצעות תג אחד ושני תגים מגבהים מימין למספר . לדגמה , זוית של ששים מעלות , עשרים דקות וחמש - עשרה שניות מסמנת : " 15'2060 . בחלק מהמחשבונים אין משתמשים בדקות ובשניות , ומצינים חלק ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ