זוגניים משפחת צמחים האפינית לאזורי מדבר וערבה . המשפחה משתיכת לסדרת הגרנאים וכוללת כ - 250 מיני צמחים עשבוניים , בני שיח ולעתים נדירות גם עצים . חשיבותה הכלכלית מועטה . העלים של הזמניים הם לרב נגדיים , כלומר מסדרים זה מול זה , ובשרניים במינים רבים . בארץ גדלים שמונה סוגים ובהם 19 מינים , רבם צמחי מדבר . החשוב מביניהם הוא זוגן השיח , שפרטיו עשויים לחיות מאות שנים . גבהו בין 30 ל - 100 סנטימטר , והוא הבולט והנכוץ בכל בני השיח הגדלים במדבר . לזוגן השיח יש ענפים רבים היוצאים מבסיסו . כל זוג עלים בשרניים , דמויי נקניקיות , נשא על פטוטרת בשרנית ומכאן שם הסוג . העלים מלבלבים לאחר הגשם , ועם בוא היבש נושרים ומותירים את הפטוטרת . הפטוטרת מכסה במעטה כסוף , ויאחר נשירת העלים משנה השיח את גונו מירק לאפר - מלבין . הזוגן שולט בחברת צומח בעקר במורדות גירביים בצפון הנגב ובמרכזו . פרחיו הלבנים מופיעים כבר בינואר - פברואר והפריחה עשויה להמשך עד אפריל . למין יש התאמות מיחדות ליבש . למשל , ענפיו מפצלים כך שכל קבוצה שלהם קשורה לחלק שרש אחר . לכן אם חלק מהשרש נפגע או חלק מהצמח מת , עדין יכול ענף הקשור לחיק ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ